ЧИТАЛИЩЕ
"Георги Тодоров" Област: Благоевград
гр. Белица п.к. 2780
ул. "Вл. Поптомов" 95
тел.: 07444/2227Еднодневен форум по проекта „Планински знаци“

------------------

Вижте видеоклипа и сайта към проекта „Културен мост през вековете“

------------------

Продължава работата в изпълнение на проект "Културен мост през вековете"

------------------

Официално откриване на реновираната сграда на читалището в Белица

------------------

Децата на Белица рисуваха своите герои във втория ден от "Седмицата на детската книга и изкуствата за деца"

------------------

Измина първия ден от "Седмицата на детската книга и изкуствата за деца" в Белица за 2017г.

------------------

Представена бе темата "Днешните семенца са утрешната гора", част от проекта "Обичам природата – аз участвам"

------------------

Творческа среща с академик Георги Марков в Белица

------------------

Ученици от Белица се запознаха с ендемичните и реликтни видове из курорта "Семково"

------------------

Децата на пети клас от СУ "Св.св. Кирил и Методий" се включиха в проекта "Обичам природата - Аз участвам"

------------------

Обичам природата - Аз участвам; Библиотеката - активен участник в обществения живот

------------------

Изследване за осъществимост за целогодишен курорт "Семково", община Белица

------------------

Читалището в Белица с летящ старт и в новия мандат

------------------

Подновено сътрудничество с община Македонска Каменица и благодарности към г-н Радослав Ревански за гласуваното доверие

------------------

130 години от създаване на просветителски кръжок "ЗОРА"

------------------

Започна приема за новата учебна година в читалището ни

------------------

130 години от рождението на Георги Тодоров

------------------

Препълнена зала посрещна Д-р Милен Врабевски

------------------

Денят на Земята - 22 април бе отбелязан в Белица

------------------

Д-р Милен Врабевски на гости в Белица

------------------

Читалището в Белица - първенец в България по успешно реализирани проекти

------------------

Пресконференция за представяне на резултатите по проектa за развитие на ски-туризма на Семково

------------------

Финализиране на проектa за развитие на ски-туризма на Семково

------------------

Представяне на проектa за развитие на ски-туризма на Семково

------------------

Новите седем чудеса на света

------------------

Миналите и днешните Народни будители

------------------

Читалищата - място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот

------------------

Белица отбелязва 200 години от рождението на Лермонтов

------------------

"Да убиеш Сталин" - новата книга на Бойка Асиова в Белица

------------------

Прием за творческата 2013-2014г.

------------------

Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 22-26.04.2013г.

------------------

100 години от освобождението на Белица от Турско робство на 19 октомври 2012г. - 03.10.2012г.

------------------

Повишаване на качеството на живот в Общините Белица и Македноска Каменица, чрез подготовката на технически инвестиционни проекти за социално значими сгради - 01.08.2012г.

------------------

Белица - Посланик на Европейската година на активния живот - 23.04.2012г.

------------------

Дарение от 400 тома за читалището в Белица - 20.03.2012г.

------------------

Дейности свързани с Освобождението на Белица на 19 октомври 1912г.

------------------

Енциклопедия "Възрождениски читалища"

------------------

Стоил Кошов - видният белишки радетел

------------------

Проект "Повишаване качеството на живот в общините Белица и Македонска Каменица" - 2011-12г.

------------------

Белица и Бабяк - част от програма "Глоб@лни библиотеки - България" - 20.05.2011г.

------------------

Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 26-29.04.2011г.

------------------

Есенни дни на корейската култура с участието на ТФ "Рилски перли" - 08-09.10.2010г.

------------------

Белица ще участва на събора "Пирин пее 2010" - 01.08.2010г. от 9.00ч.

------------------

"Рецепта за камбана" - Бойка Асиова - 29.04.2010г.

------------------

"Седмица на детската книга и изкуствата за деца" - 26-30.04.2010г.

------------------

Кръгла маса на тема 'Читалища, културни политики и модерност' - 23-25.04.2010г.

------------------

Семинар " Велосипедна алея 'Желязната завеса' " - 16.03.2010г.

------------------

"Програмата за честване "40-ГОДИНИ – БЕЛИЦА -ГРАД" 1969 – 2009г. с Указ 828/29.08.1969 г. - 19 - 24.10.2009г.

------------------

"е-КЛЮЧ" - проект по Програма "Младежта в действие" - 05.09.2009г.

------------------

Дадено бе началото на първия фотоконкурс за устойчив и отговорен туризъм - 13.08.2009г.

------------------

Десет годишен юбилей на танцова формация 'Рилски перли' - гр.Белица - 11.07.2009г.

------------------

Белица спечели конкурса за Отлична туристическа дестинация - 13.05.2009г.

------------------

"Перлите" на Белица спечелиха 5 златни и 3 сребърни медала на националния фестивал "Дъга от таланти" - 25-26.04.2009г..

------------------

Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 27-30 април 2009г.

------------------

Златен медал за 'Рилски перли' на конкурса 'Орфеева дарба' - 28 март 2009г.

------------------

Тържествен концерт по случай 131 години от освобождението на България от Османско иго - 03 март 2009г.

------------------

Изява на самодейците в Белица бе обвързана с годишнината на БСП - 06 февруари 2009г.

------------------

В Белица се проведе Коледно-Новогодишен концерт с участието на Росица Пандова - 25 декември 2008г.

------------------

Белица отпразнува 100 г. юбилей на читалището с Многая лета, камбанен звън и тържествена заря. - 15-16 август 2008г.

------------------

Чествания по случай 100 години от учредяването на читалищното дело в гр.Белица - 15-16 август 2008г.

------------------

Представяне на книгата "Одисея в два свята. Българинът Джордж и съветско-американските отношения през първата половина на XX век" - 21.05.2008г.

------------------

Среща с проф.д-р Елена Вълчова Савова / Саева / - 17.05.2008г.

------------------

Общ глас в подкрепа на мирния диалог между религиите и културите - 03.05.2008г.

------------------

Европейски информационeн ден в община Белица - 25.04.2008г.

------------------

Очаквайте през м.май в Белица представянето на книгата за живота и делото на Георги Андрейчин - "Българинът Джордж. Одисея в два свята" с автори Йордан Баев и Костадин Грозев.

------------------

На 19.03.2008г. бе представена книгата на Бойка Асиова "Яловата вдовица".

------------------

На 09.11.2007г. бе представена книгата на Асен Барабунов "Завинаги в паметта на Белица".

------------------

Центърът за туристическа и културна информация към Читалище “Георги Тодоров”, получи сертификат от PAN Parks по стандарта "Институции и организации работещи в полза на устойчивия туризъм"

ВСИЧКИ НОВИНИ

Реклама

Посетете Природния феномен Белица

Действащи проекти, реализирани от читалище "Георги Тодоров"

По предложение и партньорство  на читалището през м. май -2008 г. по проект на НП „ Рила” „Стратегия за устойчиво развитие на общините около парка „ – Саниране на културно-исторически обекти и рекламо-информационни  табла  и  табели,  разположени   в близост  до  пътя  водещ  към  Парка  за реадаптация на танцуващите мечки.

  • "Насърчаване на заетостта за трудоустроени лица" по чл.52,ал.2 от Закона за -МТСП. За периода от м07..05.2013г. до 07.11.2015г. 1 бр.самодеец
  • "Насърчаване на заетостта за трудоустроени лица" по чл.52, ал.2 от Закона за – МТСП. За периода от 07.05.2012г. до 07.11.2012г. 1 бр. самодеец
  • Проект "Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на НП "Рила"” (2008-2013). Стратегията е разработена с участието на Местната PAN Parks група (МППГ) Белица /предсавлявана от читалището/ и с участието на заинтересованите страни от всички 12 общини около парка. Местната PAN Parks група се сформира за всеки парк - член на европейската мрежа PAN Parks. Тя е официален съвет, в който участват Дирекцията на парка - в случая НП "Рила", представители на местните власти, на други държавни институции, на местни предприемачи в сферата на екотуризма, на неправителствени организации / НЧ"Г.Тодоров-1885"/ , на бизнеса, частни лица и др. от всички 12 общини около НП "Рила". През 2008 г. читалището защити PAN Parks – сертификат по стандарта "Институции и организации работещи в полза развитието на туризъм в защитени територии"
  • ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11, "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз /28.08.2012 г. до 28.08.2013 г./Назначени 13 бр. в по-голяма част самодейци „поддръжка сгради” /читалище - музей/; продължителен период м.юни – 2013 до м.февруари 2014 г. 3 бр. безработни самодийци и др. доброволци на читалището/
  • 2010 г. Програма "Глобални библиотеки - България" . Проектите се реализираха на територията на гр.Белица и с. Бабяк.. По този проект бяха обучени библиотекарите Катя Веселинова , Фатиме Манкова и  Фатма Гагъм. Те получиха удостоверения по пет модула.
  • 2011 –2012  Проект  "Повишаване на качеството на живот в Общините Белица – България и Македонска Каменица – Македония, чрез подготовката на технически инвестиционни проекти за социално значими сгради"- бенефициент НЧ"Г.Тодоров1885". Проектът осигури техническа документация за църквата :Светивеликомъченик Георги", гр.Белица, съдържаща следните части: конструктивна, архитектурна, реставрация и консервация, електро, В и К, О и В, ПБЗ, пожарна безопасност, подробни количествени сметки.
  • 2012 – Партньорски  Проект с Европейски информационен център „Европа Директно „ към Търговско-промишлена палата Благоевград „Европейска година на активното стареене и солидарността между поколенията”
  • 2011-2012-Проект на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в партньорство с читалището и всички ЕДЕН дестинации в България - "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България". В рамките на проекта се осъществиха следните дейности :

- Създадена информационно-комуникационна платформа за обмен на добри практики и сътрудничество между ЕДЕН-дестинациите в България;

- Участие на българските ЕДЕН - дестинации на международни туристически панаири и изложения - Берлин,  Букурещ, Румъния и туристическа борса Ваканция - София;

- Интегрирани отличните туристически дестинации ЕДЕН - България в националния уеб- портал www.bulgariatravel.org;

- Подадена информация за изработване на  рекламно - информационни материали за промоция на българските ЕДЕН дестинации . За Белица  са осигурени  500 бр. брошури и 500 бр. пътна карта на ЕДЕН дестинациите в България.

- Участие в  онлайн - фотоконкурс и  фотоизложба в София  за популяризиране на ЕДЕН-дестинациите; с връчен сертификат  за участие в националната фотоизложба „ Отлични туристически дестинации – ЕДЕН-България” 2012 на участника в нея от Белица  Красимир  Кельов за снимката "Белишки скали".

- Организирана и проведена Балканска среща на ЕДЕН-дестинациите (с участие на България, Румъния, Гърция, Турция, Хърватска, Сърбия и Македония).

- Включване на ЕДЕН дестинация - Белица в новия проект на МИЕТ „ Разработване на стратегия за Бранд „България” и въвеждане на практика на интегриран и последователен Бранд – Мениджмънт.

  


Всички права запазени! 2007-2024 Belitsa.COM

Актуализиране
Април 2024

Начало | Дейност | Проекти | Библиотека | Музей | ТИЦ | Календар | Карта на сайта | Контакти

Vacaciones Bulgaria Курортен комплекс Семково - гр.Белица


Гласувайте за нас!!!

Web design
KKeliov Design